EXECUTIVE ACADEMY

Stipendia

Studium na Elite Executive Academy je skvělou investicí do vaší budoucnosti.

Stejně jako každá jiná investice, i tato vyžaduje pečlivé plánování a podrobné informace.

Náš závazek investovat do vaší budoucnosti je stejně důležitý jako vaše investice do vzdělání. Níže naleznete všechny možnosti stipendií a grantů, které v rámci Elite Education Network nabízíme.

Každé stipendium lze uplatnit jako samostatnou slevu a nelze jej kombinovat s jinými benefity, jako je například partnerský benefit. Vždy je naší prioritou, abyste mohli využít nejlepší dostupnou nabídku a získali tak nejvyšší možnou hodnotu z vašeho studia na Elite Executive Academy.

STIPENDIA NA ELITE EXECUTIVE ACADEMY

Otevřete si cestu k perspektivní kariéře a úspěchu ve vašem oboru.

Nabízíme slevu 15 % z ceny studia pro aktuální studenty nebo nedávné absolventy (do 5 let od ukončení studia) státních a soukromých vysokých škol. Potvrzení o studiu nebo kopie vysokoškolského diplomu jsou nezbytné pro získání tohoto stipendia.

Osoby samostatně výdělečně činné se mohou těšit na 15% zvýhodnění ceny studia. Pro uplatnění tohoto stipendia je nutné doložit kopii výpisu z živnostenského rejstříku.

Nabízíme 15% slevu na studium pro týmy minimálně tří kolegů z jedné firmy či organizace. Jména svých kolegů uveďte ve své přihlášce.

Zaměstnanci ve veřejné správě mohou získat stipendium ve výši 15 % z ceny studia. Pro uplatnění tohoto stipendia je nutné doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Vaše budoucnost začíná zde

Otevřete si dveře
k novým možnostem růstu

Blog

Nejnovější články