BBA STUDIUM

Základy marketingu

  • Úvod
  • /
  • BBA – Základy marketingu

BBA - Základy marketingu

Studium BBA se zaměřením na Základy marketingu vám poskytne komplexní a aktuální přehled o principech a strategiích marketingu, a připraví vás na efektivní vedení marketingových kampaní a projektů. Budete se učit o klíčových aspektech marketingového mixu, včetně produktu, ceny, distribuce a propagace, a jak je vhodně kombinovat pro dosažení obchodních cílů. Dále se budete zabývat segmentací a cílením trhu, analýzou konkurence, výzkumem trhu a budováním silných značek.

Studijní program je vhodný pro absolventy středních škol, kteří mají zájem rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti marketingu a chtějí začít svou kariéru v tomto oboru. Je také vhodný pro profesionály, kteří již pracují v marketingovém prostředí a chtějí si rozšířit své kompetence a získat nové perspektivy. Nezáleží na vašem současném pracovním zařazení, studium BBA se zaměřením na Základy marketingu vám poskytne pevný základ a konkurenční výhodu, které vám pomohou dosáhnout úspěchu v oblasti marketingového managementu, digitálního marketingu, reklamy, PR a mnoha dalších oblastech spojených s marketingem.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 10-12 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
31.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

BBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Digitální marketing je předmět zaměřený na význam a uplatnění digitálních technologií v marketingu. Studenti se seznámí s různými formami digitálního marketingu, včetně sociálních médií, email marketingu, SEO, PPC a obsahového marketingu. Pochopí, jak tyto nástroje integrovat do celkové marketingové strategie a jak vyhodnotit jejich účinnost.

Předmět Základy marketingové komunikace je koncipován tak, aby studentům představil základní koncepty a principy efektivní komunikace se zákazníky. Během studia se budou studenti věnovat studiu různých komunikačních kanálů a technik, jako je reklama, osobní prodej, prodejní podpora a veřejné vztahy. Dále budou rozvíjet své dovednosti v oblasti plánování, realizace a vyhodnocení marketingových komunikačních kampaní.

Předmět Základy marketingového výzkumu poskytne studentům důkladné porozumění pro význam a využití výzkumu v oblasti marketingu. Studenti se budou učit, jak sbírat, analyzovat a interpretovat data relevantní pro marketingové rozhodování. Tím získají nezbytné dovednosti pro provedení vlastních výzkumů trhu, segmentace zákazníků a analýzy konkurence.

Základy public relations je předmět, který představuje studentům roli a význam public relations (PR) v rámci širšího marketingového mixu. V rámci studia tohoto předmětu se studenti naučí, jak navrhovat a implementovat efektivní PR kampaně, jak řešit krizové situace a jak využívat PR pro budování a udržování pozitivního obrazu značky.

Předmět Základy marketingového mixu je navržen tak, aby studentům představil základní koncept marketingového mixu, který zahrnuje čtyři P: produkt, cena, místo a propagace. Studenti se naučí, jak tyto prvky účinně koordinovat a jak je přizpůsobit potřebám a očekáváním zákazníků.

Marketingová strategie je předmět, který studenty učí, jak navrhovat a implementovat efektivní marketingové strategie. Studenti se v rámci předmětu budou zabývat otázkami jako jsou segmentace trhu, targeting a positioning, výběr marketingových kanálů a rozpočtování. Dále budou studenti v rámci předmětu zkoumat, jak strategie ovlivňují rozhodnutí v oblasti produktu, ceny, distribuce a komunikace.

Základy marketingového řízení značky je předmět, který se zabývá tím, jak správně řídit a rozvíjet silnou značku. Studenti se naučí, jak vytvářet hodnotu značky a jak ji chránit a posilovat v průběhu času. V rámci předmětu se budou studenti věnovat otázkám jako je budování povědomí o značce, vytváření emocionálního vztahu se zákazníky a řízení reputace značky.

Titul BBA (Bachelor of Business Administration) představuje bakalářský titul v oblasti Business Administration. Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul BBA za své jméno.

 
Garant studijního programu

Ing. Tomáš Procházka, MSc.