MBA STUDIUM

Krizový management

  • Úvod
  • /
  • MBA – Krizový management

MBA - Krizový management

MBA Program Krizový management je navržen tak, aby poskytl studentům nezbytné dovednosti a znalosti potřebné k řešení krizových situací v různých oborech. Tento inovativní a multidisciplinární studijní program kombinuje základy managementu, strategického plánování a rozhodování s aplikovanými aspekty krizového řízení. Studium tohoto programu je ideální pro profesionály, kteří chtějí zlepšit svou schopnost řešit krize a rizika ve svých organizacích. To zahrnuje vedoucí pracovníky, manažery a konzultanty z veřejného i soukromého sektoru, stejně jako pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany.

Studijní program nabízí účastníkům nejen teoretické znalosti, ale také praktické nástroje a techniky, které je možné okamžitě uplatnit v praxi. Během studia se studenti naučí, jak předvídat potenciální krize, jak efektivně komunikovat v krizových situacích, jak vytvářet a implementovat krizové plány a jak obnovit a zlepšovat operace po krizi.

Předměty v programu zahrnují témata jako je Krizový management, Krizová komunikace, Management rizik a bezpečnosti a mnoho dalších. Absolventi programu budou mít širokou škálu dovedností a znalostí, které jim umožní řešit krizové situace rychle a efektivně.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Krizový management je srdcem tohoto studijního programu. V předmětu se studenti naučí, jak se orientovat v nepředvídatelných a stresujících situacích, jak analyzovat a hodnotit možné scénáře a jak na ně rychle a efektivně reagovat. Zároveň se věnují studiu různých typů krizí, ať už jde o finanční krize, přírodní katastrofy, nebo technologické selhání. To vše jim umožní efektivně řídit týmy a zdroje v době, kdy je jejich nasazení klíčové.

Předmět Krizová komunikace se zaměřuje na zvláštní roli komunikace během krize. Předmět se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti krizové komunikace, například jak efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami, jak vést týmy během krize nebo jak správně využívat moderní komunikační technologie. Studenti se také naučí, jak správně vyvážit potřebu informovat veřejnost s ochranou citlivých informací.

Řízení rizik je dalším klíčovým prvkem krizového managementu. V tomto předmětu studenti získají podrobný přehled o různých typech rizik a o tom, jak je identifikovat, analyzovat a hodnotit. Učí se také, jak vytvářet a implementovat strategie řízení rizik, které pomáhají předcházet krizím a minimalizovat jejich dopady.

Analýza rizik a prevence krizí se zaměřuje na prevenci krizových situací. Studenti se zde naučí, jak identifikovat potenciální hrozby a jak předcházet krizím díky správnému plánování a přípravě. Tento předmět také zdůrazňuje význam analýzy a hodnocení rizik jako klíčových nástrojů pro prevenci krizí.

Manažerská psychologie je fascinující oblast, která se zabývá tím, jak se psychologické principy a teorie uplatňují v kontextu řízení a leadershipu. Předmět zahrnuje studium motivace, komunikace, rozhodování, stresu na pracovišti a dalších témat, která jsou pro manažery zásadní. Budete mít příležitost prozkoumat, jak mohou být různé teorie použity k řešení konkrétních problémů a výzev, s nimiž se manažeři setkávají v praxi. Skrze studium manažerské psychologie získáte vědomosti a dovednosti, které vám umožní efektivně vést týmy, zvládat konflikty a vytvářet pracovní prostředí, které podporuje výkon a pohodu zaměstnanců.

Krizové rozhodování a strategie je předmět, který studenty vybaví nástroji pro rychlé a efektivní rozhodování během krizových situací. Zde se naučí, jakým způsobem krize ovlivňují rozhodovací procesy, jak rychle a efektivně reagovat na výzvy, a jak vytvářet a implementovat strategie, které pomohou organizaci překonat krizi a vrátit se zpět k normálnímu fungování.

Stress management je klíčový pro udržení rovnováhy a efektivity během krizových situací. Studenti se zde naučí, jak správně identifikovat a řešit stresové situace jak u sebe, tak u svých kolegů. Předmět zahrnuje i výuku technik pro zvládání stresu, jako jsou různé druhy relaxačních a meditačních technik. V neposlední řadě se studenti naučí, jak integrovat strategie zvládání stresu do každodenního života a práce, aby byli lépe připraveni na krizové situace.

Finanční řízení v krizi a restrukturalizace je další důležitou součástí tohoto studijního programu. Studenti získají důkladné porozumění tomu, jak finanční krize ovlivňují organizace a jak v nich efektivně řídit finanční zdroje. Učí se také, jak navrhovat a implementovat restrukturalizační plány, které pomohou organizaci vrátit se na cestu růstu a prosperity.

Etika v krizovém managementu poskytuje studentům hlubší vhled do etických dilemat a otázek, které se mohou vyskytnout během krizových situací. Předmět se zaměřuje na roli etiky v rozhodování a vedení, a to jak v kontextu krizového managementu, tak v obecné podnikové kultuře. Studenti se zde naučí, jak postupovat v eticky složitých situacích a jak uplatňovat etické principy v praxi.

Hospodářské dopady krizí je předmět, který studentům nabízí hlubší porozumění pro širokospektrální dopady krizových situací. Studenti se zde setkají s konkrétními příklady z historie, jak lokální i globální krize ovlivnily ekonomiku, a naučí se, jak tyto zkušenosti využít při plánování a řešení budoucích krizových situací.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Petr Ivo Dunovský, MBA