EXECUTIVE ACADEMY

Podmínky přijetí

 • Úvod
 • /
 • Podmínky přijetí
EXECUTIVE ACADEMY

Podmínky přijetí ke studiu BBA

Studium BBA na Elite Executive Academy je klíčem k rozvoji vaší kariéry a posílení vaší profesní konkurenceschopnosti. Jako student BBA programu získáte komplexní a prakticky orientované znalosti v oblastech obchodu, managementu a administrativy. Naše BBA programy jsou navrženy tak, aby vám poskytly široký základ znalostí a dovedností, které jsou důležité pro úspěch v moderním podnikovém prostředí. Budete se učit o strategickém plánování, marketingu, financích, lidských zdrojích a mnoha dalších klíčových oblastech, které vám umožní efektivně řídit a rozvíjet organizace. S naším BBA diplomem budete mít silný základ pro vstup na pracovní trh a budete konkurenceschopným kandidátem na různé pozice v oblasti obchodu a managementu.

Jedním z hlavních přínosů studia BBA na Elite Executive Academy je také rozvoj praktických dovedností a získání relevantního pracovního prostředí. Naše BBA programy vám poskytnou příležitost aplikovat své teoretické znalosti prostřednictvím reálných případových studií, simulací a projektů. Budete pracovat na praktických scénářích, které vás připraví na výzvy a situace, se kterými se můžete setkat ve vaší budoucí kariéře.

Podmínky přijetí
Studium BBA

Podmínky přijetí

 • Podání kompletní přihlášky ke studiu
 • Absolvování středoškolského vzdělání s dosaženou maturitní zkouškou
 • Uzavření smlouvy o studiu
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu MBA

Studium MBA na Elite Executive Academy přináší nejen akademický růst, ale také širokou škálu výhod, které vás posunou na vyšší úroveň ve vaší kariéře. Jednou z klíčových výhod je možnost získat komplexní znalosti v oblasti managementu. Naše MBA programy jsou pečlivě navrženy tak, aby vám poskytly široké obchodní povědomí a dovednosti potřebné pro efektivní řízení organizací. Budete se učit strategickému plánování, řízení změn, komunikaci, finanční analýze a mnoho dalších klíčových aspektů, které vám umožní přinést inovativní přístupy do svého podnikání. S naším MBA diplomem získáte konkurenční výhodu na trhu práce a budete mít širší spektrum kariérních příležitostí.

Podmínky přijetí
Studium MBA

Podmínky přijetí

 • Vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu
 • Úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání, minimálně bakalářského studijního programu nebo úspěšné absolvování programu BBA
 • Alternativně minimálně dvouletá praxe v daném oboru
 • Uzavření smlouvy o studiu
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu DBA

Studium DBA na Elite Executive Academy je vrcholovým stupněm akademického vzdělání pro profesionály v oblasti obchodu a managementu. DBA program je navržen tak, aby vám poskytl hlubší porozumění strategickému řízení, inovacím a výzkumu v podnikatelském prostředí. Jako student DBA programu se stanete předním expertem ve svém oboru, schopným provádět výzkum na vyšší úrovni a přinášet inovativní přístupy do praxe.

Dalším významným přínosem studia DBA na Elite Executive Academy je možnost aplikace výsledků vašeho výzkumu přímo v praxi. Naše DBA programy jsou zaměřeny na praktickou relevantnost a zdůrazňují propojení mezi teorií a praxí.

Podmínky přijetí
Studium DBA

Podmínky přijetí

 • Vyplnění a podání úplné přihlášky ke studiu
 • Splnění požadavku na vysokoškolské vzdělání na úrovni II. stupně nebo úspěšné dokončení programu MBA
 • Případně minimálně pětiletá praxe na pozici manažera
 • Uzavření smlouvy o studiu
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu Executive MBA

Náš Executive MBA program je zaměřen na profesionály, kteří chtějí rozvíjet své manažerské schopnosti, inovativní myšlení a strategického vedení. V rámci studia budete mít jedinečnou příležitost rozvíjet své analytické a strategické schopnosti a získat hluboké znalosti v oblasti managementu a podnikání. Studiem si vytvoříte pevné základy pro kariérní růst a úspěch ve světě byznysu.

Executive MBA program je navržen tak, aby byl co nejvíce přizpůsobený vašemu profesnímu rozvrhu. Naše programy jsou strukturovány tak, abyste mohli studovat a současně pokračovat ve své kariéře. Diplom v oblasti Executive MBA je nejen oceněním vašich úspěchů, ale také klíčem k novým kariérním příležitostem. Získáte uznání jako kvalifikovaný a zkušený profesionál s vyspělými dovednostmi v oblasti managementu. Mnozí naši absolventi zaznamenali významný kariérní růst, přechod na vyšší manažerské pozice nebo úspěšné podnikatelské iniciativy.

Podmínky přijetí
Studium Executive MBA

Podmínky přijetí

 • Vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu
 • Úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání, minimálně bakalářského studijního programu nebo úspěšné absolvování programu BBA
 • Alternativně minimálně dvouletá praxe v daném oboru
 • Uzavření smlouvy o studiu
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek
Vaše budoucnost začíná zde

Otevřete si dveře
k novým možnostem růstu