MBA STUDIUM

Marketing a komunikace

  • Úvod
  • /
  • MBA – Marketing a komunikace

MBA - Marketing a komunikace

MBA v oblasti Marketingu a komunikace je studijní program navržený pro ty, kteří se chtějí stát lídry v dynamickém světě marketingu a komunikace. Tento program je ideální pro profesionály, kteří se chtějí posunout na vyšší úroveň v oblasti marketingu, stejně jako pro ty, kteří chtějí rozšířit své dovednosti a znalosti a proniknout do tohoto oboru.

Tento program vás vybaví pokročilými nástroji a strategiemi, které vám pomohou pochopit a ovládnout současné trendy v oblasti marketingu a komunikace. Budete se zabývat nejnovějšími technikami v oblasti digitálního marketingu, obsahového marketingu, sociálních médií a analytiky zákaznických dat. Program také zdůrazňuje význam efektivní komunikace, jak uvnitř organizace, tak směrem k veřejnosti. Studenti se naučí techniky pro efektivní interní a externí komunikaci, řízení značky a PR strategie.

Přínos studia MBA v oblasti Marketingu a komunikace spočívá v široké škále dovedností, které studenti získají, a v možnosti přenést tyto dovednosti do praxe. Studenti nejenže získají hluboké porozumění teorii marketingu a komunikace, ale také získají praktické zkušenosti, které je připraví na řešení skutečných marketingových a komunikačních výzev v dnešním rychle se měnícím marketingovém prostředí.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět Marketingová komunikace poskytuje přehled o základních konceptech komunikace značky s jejími cílovými skupinami. Studenti se naučí, jak efektivně využívat různé kanály komunikace, včetně tradičních médií, digitálních platforem a osobní komunikace, aby dosáhli svých marketingových cílů. Důraz je kladen na vývoj komunikačních strategií a plánů, které jsou v souladu s celkovými cíli značky a poskytují jasnou a srozumitelnou zprávu zákazníkům.

Marketingová strategie je základem jakékoliv úspěšné marketingové kampaně. Předmět se zaměřuje na vývoj efektivních strategií, které pomáhají dosáhnout cílů organizace. To zahrnuje pochopení cílového trhu, konkurenčního prostředí a jedinečných prodejních bodů produktu nebo služby. Studenti se naučí, jak vytvářet strategie, které maximalizují hodnotu pro zákazníka a zároveň splňují obchodní cíle organizace.

Marketingový výzkum a analýza je předmět, který je nezbytný pro pochopení trhu a zákaznického chování. Studenti se naučí, jak provádět kvantitativní a kvalitativní výzkum, aby získali hlubší pochopení o potřebách a chování zákazníků. Důraz je kladen na interpretaci dat z výzkumu a jejich aplikaci při rozhodování v oblasti marketingu.

Digitální marketing a online strategie je moderní a nezbytnou součástí jakéhokoli marketingového plánu. Studenti se naučí, jak efektivně využívat digitální kanály pro dosažení marketingových cílů. Předmět se zaměřuje na různé aspekty digitálního marketingu, včetně SEO, sociálních médií, e-mailového marketingu a online reklamy.

Předmět Podniková komunikace a public relations představuje komplexní pohled na role a význam komunikace v organizacích. Studenti se naučí, jak vytvářet a provádět komunikační strategie, které podporují cíle organizace, zlepšují vztahy s veřejností a zvládají krizové situace.

Důležitým aspektem předmětu je také rozumění a řízení firemní reputace. To zahrnuje monitorování a řízení veřejného mínění, reagování na negativní zprávy a využití pozitivního obsahu pro budování důvěry. Ve světle rostoucího významu digitálních médií a sociálních sítí se studenti také seznámí s nejnovějšími technikami pro sledování online reputace. Také se budou věnovat tomu, jak mohou efektivně komunikovat se zainteresovanými stranami, včetně zaměstnanců, zákazníků, médií a veřejnosti, a jak mohou využívat různé komunikační kanály, aby dosáhli svých cílů.

Marketingová etika a společenská odpovědnost se zaměřuje na význam etiky v marketingu a roli společenské odpovědnosti organizací. Studenti se naučí o významech a dopadech etických rozhodnutí v oblasti marketingu a budou podněcováni k přemýšlení o tom, jak mohou podniky přispívat k prosperitě společnosti.

B2B marketing a vztahy se zákazníky jsou klíčové oblasti, které rozšiřují pochopení studentů o jedinečných výzvách a příležitostech v obchodním prostředí. Studenti se v rámci předmětu naučí, jak vyvíjet a provádět účinné marketingové strategie, které budují silné, dlouhodobé vztahy se zákazníky. Předmět zahrnuje analýzu potřeb zákazníků, hodnocení a řízení vztahů se zákazníky a vytváření hodnoty pro obě strany.

Sociální sítě jsou dnes nedílnou součástí marketingové strategie většiny společností. Tento předmět proto nabízí ucelený přehled o tom, jak efektivně využívat sociální média pro propagaci značky, komunikaci s cílovými skupinami a sledování tržních trendů. Studenti se naučí, jak spravovat profily značky na různých sociálních platformách, vytvářet relevantní obsah a měřit účinnost kampaní na sociálních sítích.

Předmět Mezinárodní marketing se zaměřuje na výzvy a příležitosti, které přináší působení na globálních trzích. Studenti se naučí, jak přizpůsobit marketingové strategie různým kulturním, ekonomickým a politickým kontextům a jak efektivně řídit mezinárodní marketingové kampaně. Studium zahrnuje rozbor mezinárodních trhů, vývoj globálních marketingových strategií a řízení mezinárodních týmů.

Branding je klíčovým prvkem pro budování silného vztahu mezi značkou a jejími zákazníky. Studenti se naučí, jak vytvářet a spravovat silnou značku, která rezonuje s cílovou skupinou a odlišuje se od konkurence. Tento předmět proto zahrnuje studium brandingu, vývoj strategie značky a řízení aktiv značky.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Ing. Tomáš Procházka, MSc.