MBA STUDIUM

Sportovní Management

  • Úvod
  • /
  • MBA – Sportovní management

MBA - Sportovní management

Studijní program je navržen tak, aby studentům poskytl znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní řízení sportovních organizací a podnikání v oblasti sportu. Program kombinuje obchodní a manažerské principy s unikátními výzvami, které přináší sportovní průmysl.

V rámci tohoto programu studenti získají hlubší povědomí o sportovním průmyslu, včetně profesionálního sportu, sportovního marketingu, event managementu a sportovního práva. Budou se také zabývat ekonomickými a finančními aspekty sportu, jako jsou sportovní sponzoring a příjmy z televizních práv.

Další součástí studijního programu je studium strategického řízení sportovních organizací, včetně plánování, marketingových strategií a vedení týmů. Studenti se také budou zabývat etickými a sociálními aspekty sportovního managementu, včetně spravedlnosti, rovnosti a sociálního dopadu sportu.

Cílem studijního programu je připravit studenty na výzvy a příležitosti ve sportovním průmyslu a poskytnout jim nástroje a perspektivu pro úspěšné řízení sportovních organizací. Program přispívá k rozvoji dovedností studentů v oblasti strategického myšlení, finančního plánování, marketingového vedení a týmového řízení. Studenti získají také schopnost aplikovat obchodní a manažerské principy na specifické potřeby a výzvy sportovního průmyslu.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 12-14 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
64.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

MBA studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět se zaměřuje na poskytnutí studentům základních principů a dovedností potřebných pro úspěšné řízení sportovních organizací. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se specifickými výzvami a aspekty sportovního průmyslu, včetně profesionálního sportu, amatérských organizací a sportovních klubů.

Studenti se naučí základy strategického řízení, marketingových strategií, řízení lidských zdrojů a event managementu v kontextu sportu. Budou se zabývat také aspekty sportovního práva, sponzoringu, prodeje lístků a rozvoje fanouškovské základny. Předmět zahrnuje studium sportovního trhu, ekonomiky sportu a důležitých trendů a inovací v oblasti sportovního managementu.

Cílem předmětu je naučit studenty efektivně plánovat a řídit finanční aspekty sportovních organizací, zajišťovat finanční stabilitu a růst v rámci omezených zdrojů. Studenti získají schopnost analyzovat finanční výsledky, identifikovat příležitosti pro zlepšení a strategicky plánovat v oblasti financí ve sportu. Předmět přispívá k rozvoji dovedností studentů v oblasti finančního řízení, strategického plánování a efektivního využívání finančních prostředků v rámci sportovního průmyslu.

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro efektivní vedení marketingových aktivit, budování značky a komunikaci se zákazníky a fanoušky v oblasti sportu.

Studenti se naučí analýzu sportovního trhu, identifikaci cílových segmentů, vytváření marketingových strategií a plánování marketingových kampaní. Předmět zahrnuje studium sportovního sponzoringu, digitálního marketingu a sportovních událostí. Studenti se také budou zabývat vytvářením marketingových materiálů, propagací a budováním vztahů se zákazníky a fanoušky.

Předmět se zaměřuje na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro efektivní vedení týmu v oblasti sportu. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a nástroje pro budování a vedení vysoce výkonných týmů, řízení konfliktů a motivaci zaměstnanců v prostředí sportovního průmyslu.

Studenti se naučí strategie vedení týmu, komunikace, delegování, řízení výkonu a rozvoje zaměstnanců. Předmět zahrnuje studium efektivního rozhodování, řízení konfliktů a vyjednávání v prostředí sportovních organizací. Studenti se také budou zabývat rozvojem osobních dovedností, jako je empatie, komunikace a efektivní řízení sebe sama.

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti o legislativě, pravidlech a smluvních záležitostech v rámci sportu.

Studenti se naučí základy sportovního práva, včetně pravidel sportovních federací, antidopingových pravidel a smluvních ustanovení. Předmět zahrnuje studium právních otázek týkajících se hráčských smluv, obchodování s právy hráčů, sponzoringu a ochrany duševního vlastnictví v oblasti sportu.

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat psychologické principy a techniky pro podporu sportovního výkonu, motivaci a rozvoj sportovců. Studenti se budou zabývat praktickými příklady a případovými studiemi, které jim pomohou porozumět psychologickým aspektům sportu a efektivně je využívat ve sportovním prostředí. Předmět přispívá k rozvoji dovedností studentů v oblasti psychologické podpory sportovců, vedení tréninků a dosahování optimálního výkonu v rámci sportovního průmyslu.

Předmět se zaměřuje na historický vývoj tělesného cvičení, sportu a rekreačních aktivit. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti o historii tělesné kultury a jejího vlivu na současnou podobu sportu a pohybové aktivity.

Studenti se seznámí s klíčovými událostmi, osobnostmi a trendy v historii tělesné kultury, včetně antických olympijských her, moderního olympijského hnutí a vývoje různých sportů. Předmět zahrnuje studium sociálního a kulturního kontextu tělesného cvičení a sportu v různých obdobích a regionech.

Předmět se zaměřuje na procesy rozhodování v manažerském prostředí a využití analytických nástrojů pro podporu rozhodování. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro efektivní rozhodování v rámci sportovního managementu.

Studenti se seznámí s různými přístupy k rozhodování, strategickým plánováním a analýzou dat. Předmět zahrnuje studium kvantitativních a kvalitativních analýz, statistických metod a technik pro získávání a interpretaci dat. Studenti se také naučí využívat informační technologie a softwary pro analýzu a vizualizaci dat.

Cílem předmětu je prohloubit povědomí studentů o důležitosti globální perspektivy v rámci sportovního průmyslu a poskytnout jim nástroje a strategie pro úspěšné působení v mezinárodním prostředí. Studenti se budou zabývat analýzou mezinárodních sportovních událostí, využíváním mezinárodních trhů a budováním mezinárodních partnerství. Předmět přispívá k rozvoji schopností studentů porozumět a řešit globální výzvy v rámci sportovního průmyslu.

Cílem předmětu je naučit studenty využívat inovace a technologie pro zlepšení sportovního výkonu, tréninkového procesu a fanouškovského zážitku. Studenti se budou zabývat analýzou a hodnocením technologických řešení a jejich implementací v rámci sportovních organizací. Předmět přispívá k rozvoji schopností studentů identifikovat a využívat nové technologické možnosti v rámci sportovního průmyslu a inovovat ve svém působení.

Studenti se seznámí s různými druhy sportovních technologií, jako jsou senzory, analytické nástroje, virtuální realita a umělá inteligence. Předmět zahrnuje studium inovativních tréninkových metod, využití dat a analýz pro zlepšení výkonnosti sportovců a fanouškovské interakce prostřednictvím digitálních platforem.

Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi.

 
Garant studijního programu

Mgr. Pavel Král, Ph.D.