Executive Academy

Reference

Studium MBA na Elite Executive Academy mi poskytlo hlubší porozumění manažerským dovednostem, zejména v oblasti lidských zdrojů. Díky zajímavému studiu a reálným příkladům z praxe jsem získal nové perspektivy a přístupy k řízení lidí. Program mi umožnil analyzovat složité situace a strategicky přemýšlet o budoucím směřování firmy, ve které nyní působím.

Petr Svoboda, MBA

HR Manažer
Studium pro mě bylo velkým přínosem. Získala jsem znalosti v oblasti strategického řízení, financí a řízení projektů, které mi umožňují efektivnější práci na mé pozici osobního poradce. Program mě motivoval k rozvoji kritického myšlení a analytických schopností, což mi pomáhá lépe porozumět podnikovým potřebám.

Bc. Kateřina Procházková, MBA

Konzultantka
Musím říci, že studium na Elite Executive Academy je skvělou příležitostí pro osobní růst a profesní rozvoj. Program mi poskytl hlubší porozumění obchodní strategii a finančnímu řízení. Díky studiu jsem získala nejen teoretické znalosti, ale také praktické nástroje, které mi pomáhají při formulování a implementaci strategických plánů v mé firmě.

Mgr. Markéta Kovářová, MBA

Projektová manažerka
Studium DBA na Elite Executive Academy mi poskytlo vynikající příležitost rozšířit své manažerské dovednosti a získat hlubší povědomí o strategickém řízení. Program byl intenzivní, plný relevantních případových studií a praktických aplikací, které mi pomohly se lépe vyrovnat s výzvami podnikání. Díky této vzdělávací instituci jsem získal neocenitelné znalosti, které nyní denně využívám ve své práci.

Ing. Jan Šemetka, DBA

CEO
Studium MBA mi poskytlo silný základ pro řízení a vedení projektů. Program mi umožnil rozvoj dovedností v oblasti plánování, organizace a kontrolingu projektů. Získala jsem také cenné nástroje pro řízení rizik a efektivní komunikaci s týmem. Díky tomu se mi podařilo úspěšně vést projekty a dosahovat mých cílů. Určitě bych studium doporučila všem, kteří se v rámci svého profesního života chtějí někam posunout.

Bc. Lucie Novotná, MBA

Projektová manažerka
Studium MBA bylo velkým přínosem pro můj profesní i osobní rozvoj. Program mi umožnil rozšířit moje znalosti v oblasti marketingové strategie. Získala jsem cenné nástroje a techniky pro efektivní řízení marketingových kampaní a vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky. Díky tomu jsem schopna přinášet inovativní a úspěšné marketingové strategie pro naši společnost a rozšiřovat nám obzory.

Ing. Eva Dvořáková, MBA

Marketingová manažerka
MBA studium na Elite Executive Academy pro mě bylo skutečným průlomem a přínosem v rámci mé kariéry. Velmi také děkuji za výbornou spolupráci při celém studiu. Za mě je velkou výhodou možnost studovat z domu, dle vlastních časových možností. Mohu také ocenit přístup ke studujícím, kdy se vše řešilo rychle a vstřícně.

Ing. Simona Ptáčková, MBA

Výkonná ředitelka
Studium EMBA na Elite Executive Academy bylo nesmírně přínosné pro můj kariérní rozvoj. V rámci studia jsem měl možnost okamžitě uplatňovat nové poznatky ve své pracovní sféře a spolupráce s kolegy z různých odvětví mi navíc poskytla jedinečnou perspektivu a pomohla mi se stát skutečným profesionálem v oboru.

Ing. Daniel Řehák, EMBA

Oblastní ředitel
Na Elite Executive Academy jsem absolvoval MBA program. Studijní program byl důkladně strukturovaný a lektoři byli opravdoví odborníci ve svém oboru. Nabyté dovednosti ve strategickém plánování a vedení mi daly jasnou konkurenční výhodu na trhu práce. Doporučuji všem, kteří chtějí investovat do svého profesního růstu.

Bc. Pavel Vychytil, MBA

Vedoucí pobočky

Vzděláváme zaměstnance těchto firem a institucí