EXECUTIVE ACADEMY

Akreditace a členství

  • Úvod
  • /
  • Akreditace a členství
Akreditace a členství​

Akreditace a členství, odrážejí kvalitu vzdělávacích programů, které nabízíme.

Naším cílem je být spolehlivým vzdělávacím partnerem pro ambiciózní jedince a organizace.

V Elite Education Network se zaměřujeme nejen na poskytování teoretických znalostí, ale také na jejich praktické uplatnění v reálném prostředí, s cílem maximalizovat přínosy vzdělání pro naše studenty, kteří se chtějí v průběhu své kariéry neustále rozvíjet.

Akreditace

The International Association for Higher Education & Accreditation (IAHEA)

Jako pyšní nositelé akreditace od IAHEA jsme se zařadili mezi celosvětově elitní vysoké školy. IAHEA je nezávislá, členská nezisková organizace, jejímž cílem je rozvoj lidských zdrojů pro terciární vzdělávání.

Naši studující a absolventi těží z těch samých akreditačních standardů a postupů jako studenti ostatních škol akreditovaných IAHEA.

The Europe Accreditation Council for Business Education (EACBE)

S hrdostí můžeme prohlásit, že jsme nositeli akreditace od EACBE, což je jedna z nejrozšířenějších akreditačních asociací pro vysoké školy a univerzity v Evropské unii. Tato akreditace je globálně uznávána v akademických kruzích, průmyslu a médiích.

EACBE zaručuje přísnou kvalitu vzdělávání, porovnává naši školu s mezinárodními standardy v oblasti správy, programů, studentů, pedagogických sil, výzkumu, internacionalizace, etiky, odpovědnosti, udržitelnosti a praxe.

 

International Accreditation Association for Business Education Programs (IAABEP)

 

Akreditace od IAABEP představuje jeden z nejucelenějších systémů institucionální akreditace pro manažerské školy na světové úrovni. Akreditace IAABEP je celosvětově respektovaná studenty, učiteli, zaměstnavateli a médii. Tato akreditace zaručuje přísnou kontrolu kvality vzdělávání a srovnání s mezinárodními standardy v mnoha oblastech.

Členství

Academy of Management

Jako členové Akademie managementu (AoM) jsme součástí nejvýznamnějšího profesního sdružení pro pedagogy a lektory specializujících se na management. Mezi členy AoM patří věhlasné instituce a organizace, profesoři a doktorandi obchodních škol, akademici z příbuzných sociálních věd a odborníci, kteří uplatňují a tvoří nové znalosti. AoM, založená v roce 1936, podporuje široký rozvoj výzkumu, vzdělávání a praxe v managementu a usiluje o rozšíření a sjednocení znalostí v této oblasti.

Association for Educational Communications and Technology

Jsme členy Association for Educational Communications and Technology (AECT), což je profesní sdružení tisíců institucí, organizací a dalších, kteří se zaměřují na zlepšení výuky prostřednictvím technologie. AECT je přední organizací pro ty, kteří se aktivně podílejí na navrhování a implementaci inovativních řešení a nových přístupů k výuce a vzdělávání.

The Council of Forensic Science Educators

Jako členové The Council of Forensic Science Educators (COFSE) jsme součástí sítě vysokých škol a univerzit, které se zaměřují na poskytování vysokoškolského vzdělání v oblasti forenzních věd na nejvyšší možné úrovni.

International Association of Forensic Sciences and Education

Jako členové The International Association of Forensic Sciences and Education (IAFSE), největší forenzní asociace na světě, můžeme poskytovat specializované programy s důrazem na forenzní vědy v České republice. Všechny naše hodnoty jsou v souladu s cíli IAFSE – nestranností, poctivostí, transparentností, etikou a jednotou.