EXECUTIVE ACADEMY

Amazon Partner Benefit

  • Úvod
  • /
  • Partnerský benefit Amazon
Kdo Jsme

Why is it important to further your education?

In today’s rapidly changing work environment, continuous learning is key to staying competitive and thinking innovatively. At Elite Executive Academy, we believe that personal and professional growth should go hand in hand. Whether you want to expand your professional knowledge, hone your leadership skills, or learn new stress management techniques, our courses are designed to give you the tools you need to achieve these goals.

Why is continuing education important?

It increases your value on the job market: You will gain new skills and knowledge that will set you apart from your competitors.

Supports career advancement: Specialized programs and courses can be the key to a promotion or career change.

Develops personal skills: You’ll learn to solve problems better, work as part of a team and communicate effectively.

Kdo Jsme

Proč je důležité se dále vzdělávat?

V dnešní rychle se měnící pracovní prostředí je neustálé vzdělávání klíčem k udržení konkurenceschopnosti a inovativního myšlení. V Elite Executive Academy věříme, že osobní i profesní růst by měly jít ruku v ruce. Ať už chcete rozšířit své odborné znalosti, zdokonalit vedoucí schopnosti nebo se naučit nové techniky pro zvládání stresu, naše kurzy jsou designovány tak, aby vám poskytly nástroje potřebné k dosažení těchto cílů.

Proč je kontinuální vzdělávání důležité?

Zvyšuje vaši hodnotu na trhu práce: Získáte nové dovednosti a znalosti, které vás odliší od konkurence.

Podporuje kariérní postup: Specializované programy a kurzy mohou být klíčem k povýšení nebo změně kariéry.

Rozvíjí osobní schopnosti: Naučíte se lépe řešit problémy, pracovat v týmu a efektivně komunikovat.

Pushing the boundaries of success

Exclusive partner benefit for AMAZON employees

As an AMAZON employee, you are entitled to an exclusive 15% discount on all our postgraduate programs. Whether you are interested in postgraduate programs or courses, your discount applies to a wide range of our training programs and courses.

How to apply the discount?

Choose a program: Browse our range of programs and choose the one that best suits your needs and interests.

Fill out the application form: Click on the „Apply“ button and fill in the necessary information.

Fill out the application form and fill in the required details: Enter the code AMAZON in the „Partner Benefit“ section and click on the „Redeem Benefit“ button. Click on the „AMAZON“ button and click on the „Study in English and Czech“ button.

Study in English
Our programs are available in English to meet the needs of the widest possible range of students.

At Elite Executive Academy, we look forward to supporting you on your journey of education and personal growth. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at studium@eliteea.cz or +420 737 635 843.

Posouváme hranice úspěchu

Exkluzivní partnerský benefit pro zaměstnance AMAZON

Jako zaměstnanec společnosti AMAZON máte nárok na exkluzivní slevu 15% na všechny naše postgraduální programy. Ať už se zajímáte o postgraduální programy nebo kurzy, vaše sleva platí na široký rozsah našich vzdělávacích programů a kurzů.

Jak uplatnit slevu?

Vyberte program: Prohlédněte si naši nabídku programů a zvolte ten, který nejlépe odpovídá vašim potřebám a zájmům.

Vyplňte přihlášku: Klikněte na tlačítko „Přihláška“ a vyplňte potřebné údaje.

Uplatněte slevu: V sekci „Partnerský benefit“ zadejte kód AMAZON a klikněte na tlačítko „Uplatnit benefit“.

Studium v češtině a angličtině
Naše programy jsou dostupné jak v českém, tak v anglickém jazyce, aby vyhověly potřebám co nejširšího spektra studentů.

Na Elite Executive Academy se těšíme, že vás podpoříme na vaší cestě za vzděláním a osobním růstem. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na studium@eliteea.cz nebo +420 737 635 843. 

Your future starts here

Open the door to new
k novým growth opportunities