Změna kariéry a titul MBA

Pryč jsou doby, kdy absolventům stačil bakalářský titul k tomu, aby si zajistili dlouhou a naplňující kariéru. Dnes se kariéra nejen prodlužuje s průměrnou délkou života, ale roste i počet případů, kdy je možné změnit profesi a mít více povolání. 

Mileniálové změní během prvních deseti let po ukončení studia v průměru čtyřikrát zaměstnání, což je dvakrát více než u jejich předchůdců, „generace X“. Školy, které reflektují tuto změnu dynamiky trhu, již nenabízejí „univerzální MBA“, ale naopak přizpůsobují a dolaďují své programy MBA tak, aby odpovídaly požadavkům pracovní síly i pracovního místa.

Hlavní výhodou studia na takové škole je totiž potenciál MBA vštípit dovednosti a know-how, které mohou umožnit změnu kariéry, a přibližně 40 % studentů si vybere specializovaný program právě proto, že je to jeden z jejich hlavních cílů.  

Změna kariéry může znamenat změnu odvětví, funkce nebo místa, případně jakoukoli kombinaci těchto tří možností. Tento článek se zaměřuje na první dva z těchto prvků v naději, že vám pomůže určit, zda je pro vás využití programu MBA k uskutečnění kariérní změny tím správným krokem.

Zařazení programu MBA do vašich kariérních plánů 

Skutečná otázka, kterou si musíte položit, zní: „Jaký přínos pro mě bude mít titul MBA?“. Minimální praxe, kterou musí uchazeč o titul MBA získat, se obvykle pohybuje kolem tří let. Mladší uchazeči mohou MBA považovat za rychlou cestu do vedení firmy, ale právě uchazeči s delšími zkušenostmi si nejčastěji uvědomují možnosti, které jim tato kvalifikace nabízí pro změnu kariéry.

Pokud se chystáte změnit kariéru, je důležité, abyste měli jasný plán. Přední školy očekávají, že uchazeči budou mít dobrý přehled o odvětvích, ve kterých chtějí pracovat. Při pohovoru to bude znamenat, že budete schopni racionálně zdůvodnit svou kariérní volbu.

Současně program MBA, který poskytuje obecné manažerské dovednosti vyžadované ve většině, ne-li v každé organizaci, umožňuje absolventům prozkoumat své možnosti v širším spektru odvětví, což jim poskytuje podstatně větší flexibilitu.

Dalším důvodem, proč je titul MBA oblíbený mezi těmi, kteří chtějí změnit kariéru, je mezinárodní prestiž, kterou tato kvalifikace mezi zaměstnavateli má, a příslib, že poskytne vysoce kvalitní možnosti navazování kontaktů (zejména na elitní obchodní škole).

Kromě toho programy MBA nyní nabízejí širší škálu specializovaných studijních programů, což uchazečům umožňuje lépe přizpůsobit své kariérní plány svým individuálním cílům a aspiracím.     

Změna kariéry podle funkce a/nebo odvětví

„Úspěch ve světě byznysu není jen o mozkové kapacitě nebo šplhání po lineární cestě na vrchol, ale o hromadění rozmanitých dovedností a prokazování schopnosti poznávat obory mimo svou komfortní zónu. 

Výzkum společnosti LinkedIn ukázal, že změna pracovní funkce může při získávání pozice ve vedení společnosti poskytnout podporu rovnající se třem letům pracovních zkušeností. Čtyřnásobná změna funkce je ekvivalentem titulu MBA… takže si představte, jaký potenciál se vám naskytne, když jedno vynásobíte druhým. Úspěšní vedoucí pracovníci rozumí fungování všech oddělení své organizace, ať už jde například o provoz, finance, marketing, prodej nebo IT. Absolventi MBA mají tu výhodu, že mohou svou kariéru urychlit, protože jsou do většiny těchto oblastí zasvěceni během svého studia.

Méně povzbudivé byly výsledky LinkedIn týkající se změny kariéry podle odvětví. Změna oboru se častěji týká kariérního kroku zpět, a to z prostého důvodu, že přechod do nové oblasti často vyžaduje osvojení si nových postupů. Toto zjištění se samozřejmě týká všech, nejen absolventů MBA. MBA mají přesto při změně odvětví určitou výhodu. Jsou schopni využít nově nabyté obecné manažerské dovednosti a v mnoha případech budou také schopni uplatnit know-how, které si vybudovali a přizpůsobili novému odvětví díky příslušným MBA zaměřením nebo specializacím.

Změna kariéry v rozvíjejících se odvětvích a podnikání

V posledních letech roste počet specializací MBA, které jsou studentům k dispozici. Některé z těchto nejnovějších možností jsou zaměřeny na vývoj v oblasti technologií nebo dokonce vládní politiky. Od kybernetické bezpečnosti, datové analytiky a fintech až po globální těžební management, management zdravotnictví a správu nemovitostí – možnosti jsou stále větší a rozmanitější.

Změna kariéry může také znamenat zahájení zcela nového podnikatelského záměru, ať už samostatně, nebo s přáteli a partnery. Přibližně každý třetí student si zvolí studium MBA, protože sní o tom, že si někdy v budoucnu založí vlastní podnik. Podnikatelé, kteří se rozhodnou absolvovat studium MBA před založením nového podniku, si nejen zvyšují kvalifikaci, ale také si budují sebevědomí a důležitou síť kontaktů, s níž si mohou vyměňovat nápady a zkušenosti a hledat investiční příležitosti.

Předchozí článek
Následující článek