Rozmanitost odvětví: Mapujeme profesní spektrum studentů Elite Executive Academy v roce 2023

V roce 2023 Elite Executive Academy pokračovala v poskytování prvotřídního postgraduálního vzdělání prostřednictvím našich online programů BBA, MBA, DBA a Executive MBA. Při pohledu na naše studenty je fascinující pozorovat široké spektrum oborů, z nichž přicházejí, což dokazuje univerzální přitažlivost a flexibilitu našeho vzdělávacího modelu. V tomto článku se podíváme na oborovou rozmanitost našich studentů a jak tento trend obohacuje učební zkušenost pro všechny zúčastněné.

Začněme s programem BBA, který je často prvním krokem pro ty, kteří se chtějí vydat na cestu podnikání. V roce 2023 bylo 40 % studentů BBA z oblasti technologií a inovací, což reflektuje rostoucí potřebu pochopit obchodní principy v rychle se vyvíjejících technologických odvětvích. Dalších 30 % pocházelo z finančních služeb, což dokazuje nepřetržitou poptávku po obchodních znalostech v této klíčové oblasti. Zbylých 30 % se rozdělovalo mezi marketing, zdravotnictví a jiné obory.

MBA program, oblíbený mezi těmi, kteří hledají posun v kariéře, ukázal podobnou rozmanitost. Přibližně 35 % studentů MBA přišlo z oblasti managementu a vedení, 25 % z oblasti podnikání, a 20 % z oblasti poradenství. Zajímavostí je, že 10 % zastupovali profesionálové ze sektoru vzdělávání, což naznačuje rostoucí trend pedagogů, kteří se snaží rozšířit své vedoucí a organizační schopnosti. Zbývajících 10 % přicházelo z různorodých oborů včetně umění a neziskového sektoru.

DBA program je zaměřený na hlubší pochopení obchodních praxí a je obvykle studován zkušenými profesionály. V tomto roce 50 % studentů DBA bylo z oblasti strategického řízení a výzkumu, kteří se snažili o větší akademickou a praktickou hloubku ve svých kariérách. 30 % představovali vedoucí pracovníci z výroby a průmyslu, a zbývajících 20 % bylo rozděleno mezi IT, zdravotnictví a finance.

Executive MBA program je určen pro ty na vrcholu své kariéry, kteří chtějí posílit své vedoucí schopnosti. V roce 2023, 40 % studentů EMBA pocházelo z vysokých manažerských pozic ve větších korporacích, zatímco 30 % byli podnikatelé hledající rozšíření svých horizontů. Zbývajících 30 % představovalo lídry z oblasti technologií a inovací.

Jako vzdělávací instituce jsme hrdí na to, že můžeme přinášet hodnotu studentům z tak rozličných profesních prostředí. Výsledky roku 2023 jsou zářným svědectvím toho, že i v době online vzdělávání zůstává sektorová rozmanitost klíčovou složkou akademické cesty a profesního růstu.

V Elite Executive Academy se těšíme na další rok plný nových příležitostí a úspěchů našich studentů z různých odvětví, kteří společně tvoří multidisciplinární mozaiku talentu a ambicí.

Předchozí článek
Následující článek