Naučí vás studium MBA soft skills?

Lze se měkké dovednosti naučit? Tato otázka je na místě, když si uvědomíme, jak úzce souvisí s osobními vlastnostmi nebo charakterem člověka, a to tím spíše v případě průměrného studenta MBA, kdy je charakter člověka obvykle plně zformován. 

Přesto je zřejmé, že zaměstnavatelé očekávají, že program MBA, a vlastně i vysokoškolské instituce jako celek, vštípí svým studentům dovednosti, které jim podle jejich názoru na pracovišti chybí. Je to však odpovědnost zaměstnavatele, nebo poskytovatele vzdělávání?

Takzvaná „mezera v dovednostech“ je pouhou firemní fikcí, jejímž cílem je donutit vysokoškolské instituce, aby školily studenty v oblastech tradičně vyhrazených pro školení na pracovišti, což by zaměstnavatelům ušetřilo spoustu peněz a zdrojů.

Ať už s touto teorií souhlasíte, nebo ne, učební plány škol se často řídí přáním zaměstnavatelů. Koneckonců nemůžete uchazeči slíbit vysokou návratnost investice do studia, pokud student MBA nevystuduje s dovednostmi, které náboráři očekávají – a to se při všech problémech s kvantifikací týká i měkkých dovedností. Jak bychom tedy měli přistupovat k jejich výuce? 

Výuka měkkých dovedností v programu MBA

Strategické myšlení je dovednost, kterou lze zdokonalit prostřednictvím zapojení do učebních osnov jakéhokoli programu MBA. Ponecháme-li stranou debaty o tom, zda je pro jednotlivce vhodnější tradiční nebo specializovaný program MBA, oba mají základní prvky, které mají studenty vyvést z komfortní zóny jejich stávajících funkčních znalostí a představit jim „širší souvislosti“. Na základě toho lze získat lepší představu o budoucnosti organizace jako celku a odpovídajícím způsobem uvažovat ve strategických kategoriích.

Komunikační a interpersonální dovednosti jsou dovednosti, které lze rozvíjet na základě kohorty programu MBA. Pokud budete přijati na špičkovou školu zaměřenou na postgraduální studium, připojíte se ke třídě plné lidí s vysokým potenciálem a talentem v řadě odborných oborů. Hlavní součástí zkušeností s MBA je tedy to, do jaké míry se studenti učí jeden od druhého, a to z velké části nikoliv prostřednictvím přednášek, ale prostřednictvím týmových cvičení a projektů. V nich jsou studenti záměrně spojováni s osobami s odlišným osobním a profesním zázemím, aby se prověřily stávající hranice schopnosti jednotlivce komunikovat a dobře spolupracovat s ostatními a aby se na základě zkušeností dosáhlo zlepšení.

K rozvoji vůdčích schopností „je třeba se skvěle učit“.

Na druhou stranu, vůdčí dovednosti bývají řešeny způsobem, který má za cíl zvýšit povědomí a porozumění studentů – jak o sobě samých, tak o těch, s nimiž denně komunikujete. Může to být prostřednictvím případových studií určených k zahájení konverzace nebo prostřednictvím praktických činností, při nichž jsou studenti rozděleni do učebních skupin. Ty vytvářejí příležitosti k posouzení toho, jak může člověk působit na ostatní v organizaci. Kromě toho umožňují studentům zpětně se zamyslet nad silnými a slabými stránkami v minulosti, díky čemuž lze získat nové poznatky o dovednostech vedení.

Aby byl člověk skvělým lídrem, musí se umět skvěle učit, a proto je velká část výuky zaměřena na efektivní poskytování a přijímání zpětné vazby a na zvyšování schopnosti studentů reflektovat sebe sama a své zkušenosti s vedením, a to prostřednictvím koučování, v týmu i samostatně.

Zajištění praktického učení pro studenty MBA

Je velmi dobré tvrdit (v motivačním dopise nebo životopise), že máte všechny měkké dovednosti, které by zaměstnavatel mohl požadovat. Uvádět to je však poměrně bezvýznamné. Jedná se o dovednosti, které je třeba prokázat. Jejich napsáním zaměstnavateli pouze sdělíte, že si uvědomujete jejich důležitost.

Právě o tom je myšlenka poskytovat studentům MBA zážitkové (nebo „akční“) projekty s partnerskými firmami a možnosti stáží.

Tato opatření – z nichž některá jsou povinná a některá nepovinná – mají za cíl simulovat skutečné pracovní zkušenosti, aby byli absolventi lépe připraveni na realitu manažerských pozic, které na ně čekají. Pobyt ve společnosti budoucího zaměstnavatele je totiž pro studenta MBA příležitostí prokázat, že má potřebné měkké dovednosti pro práci, vedení a efektivní komunikaci se stávajícími členy organizace.

Z pohledu zaměstnavatele je každé období „try-before-you-buy“ příležitostí, jak neudělat nákladnou náborovou chybu. Je proto snadné pochopit, proč tolik zaměstnavatelů, kteří se věnují stážím MBA, rozšiřuje nabídky na plný úvazek absolventům, kteří na ně udělali odpovídající dojem.

Samozřejmě, aby byla tato nabídka přijata, musí se studentovi MBA a stážistovi líbit i to, co viděl. Součástí tohoto rozhodovacího procesu bude také jejich hodnocení měkkých dovedností, se kterými se během pobytu setkali. Koneckonců, nemá příliš smysl oplývat mezilidskými a vůdčími dovednostmi, pokud se lidé, s nimiž budete pracovat, nezdají být vnímaví k vašim nápadům a přístupům. Na druhou stranu někteří namítnou, že právě v tom spočívá problém.

Předchozí článek
Následující článek